Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva pro II. pololetí 2021

  • 23. 9. 2021 
  • 21. 10. 2021
  • 25. 11. 2021
  • 16. 12. 2021

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je zpravidla v 17:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

14. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 19. 4. 2012 Zastupitelstvo
13. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 15. 3. 2012 Zastupitelstvo
12. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 30. 1. 2012 Zastupitelstvo
1 3 5 6 7 8