Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva pro I. pololetí 2022

  • 10.2.2022 
  • 31.3.2022
  • 28.4.2022
  • 26.5.2022
  • 23.6.2022
  • 25.8.2022

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je zpravidla v 17:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

VII.13. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 2. 2016 Zastupitelstvo
VII.12. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 21. 1. 2016 Zastupitelstvo
VII.11. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 10. 12. 2015 Zastupitelstvo
VII.10. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 12. 11. 2015 Zastupitelstvo
VII.09. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 7. 10. 2015 Zastupitelstvo
VII.08. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 3. 9. 2015 Zastupitelstvo
VII.07. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 17. 6. 2015 Zastupitelstvo
Zápisy, hlasování a videa ze zastupitelstva 1. 6. 2015 Zastupitelstvo
VII.06. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 21. 5. 2015 Zastupitelstvo
VII.05. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 15. 4. 2015 Zastupitelstvo
VII.04. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 2. 2015 Zastupitelstvo
VII.03. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 21. 1. 2015 Zastupitelstvo
VII.02. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 8. 12. 2014 Zastupitelstvo
VII.01. ustavující zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 27. 10. 2014 Zastupitelstvo
35. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 9. 2014 Zastupitelstvo
1 3 4 5 6 7 8