Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva

I. pololetí 2023

  • 21.2.2023
  • 20.4.2023
  • 22.6.2023

II. pololetí 2023

  • 14.9.2023

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je stanoven na 15:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

VII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 8. 12. 2016 Zastupitelstvo
VII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 16. 11. 2016 Zastupitelstvo
VII.19A. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň 7. 11. 2016 Zastupitelstvo
VII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, záznam přenosu, hlasování 13. 10. 2016 Zastupitelstvo
VII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, záznam přenosu, hlasování 15. 9. 2016 Zastupitelstvo
VII.17. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu, hlasování 23. 6. 2016 Zastupitelstvo
VII.16. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 19. 5. 2016 Zastupitelstvo
VII.15. mimořádné zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 4. 2016 Zastupitelstvo
VII.14. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 30. 3. 2016 Zastupitelstvo
VII.13. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 2. 2016 Zastupitelstvo
VII.12. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 21. 1. 2016 Zastupitelstvo
VII.11. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 10. 12. 2015 Zastupitelstvo
VII.10. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 12. 11. 2015 Zastupitelstvo
VII.09. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 7. 10. 2015 Zastupitelstvo
VII.08. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 3. 9. 2015 Zastupitelstvo
1 3 4 5 6 7 8 9