Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva pro II. pololetí 2021

  • 23. 9. 2021 
  • 21. 10. 2021
  • 25. 11. 2021
  • 16. 12. 2021

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je zpravidla v 17:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

100 dní Spolu v Líšni 13. 3. 2019 Zastupitelstvo
VIII.4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 20. 2. 2019 Zastupitelstvo
Koaliční smlouva pro volební období 2018 - 2022 17. 1. 2019 Samospráva Zastupitelstvo
VIII.3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 9. 1. 2019 Zastupitelstvo
Termíny zasedání zastupitelstva 21. 12. 2018 Zastupitelstvo
Volební období 2010 - 2014 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
Volební období 2006 - 2010 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
VIII.2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí kontrolního výboru ve volebním období 2014-2018 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí kontrolního výboru ve volebním období 2010-2014 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí finančního výboru ve volebním období 2014-2018 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí finančního výboru ve volebním období 2010-2014 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
VIII. 1. ustavující zasedání ZMČ pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 13. 11. 2018 Zastupitelstvo
VII.38. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 8. 2018 Zastupitelstvo
VII.37. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 6. 2018 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 6 8