Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva pro I. pololetí 2022

  • 10.2.2022 
  • 31.3.2022
  • 28.4.2022
  • 26.5.2022
  • 23.6.2022
  • 25.8.2022

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je zpravidla v 17:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

Vánoce, Vánoce přicházejí... 2. 12. 2020 Zastupitelstvo Historie
VIII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 18. 11. 2020 Zastupitelstvo
Starosta MČ Brno-Líšeň odvolává VIII.18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň 21. 10. 2020 Zastupitelstvo
Tři dny s Festivalem Líšeň sobě 2020 1. 10. 2020 Kultura Zastupitelstvo
Vondráčková: Dům pro seniory v Líšni? 23. 9. 2020 Senioři Dům pro seniory Zastupitelstvo
Kontejnerová stání aneb duel laických názorů 10. 9. 2020 Zastupitelstvo
VIII.17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 9. 9. 2020 Zastupitelstvo
VIII.16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 17. 6. 2020 Zastupitelstvo
VIII.15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály. záznam, hlasování 20. 5. 2020 Zastupitelstvo
Jak dál zodpovědně spravovat líšeňský majetek? 1. 3. 2020 Zastupitelstvo
VIII.14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 2. 2020 Zastupitelstvo
VIII.13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 2. 2020 Zastupitelstvo
VIII.12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 11. 12. 2019 Zastupitelstvo
Zastupitelstvo 29. 11. 2019 Zastupitelstvo
VIII.11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 13. 11. 2019 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 6 8