Výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická

Vážení spoluobčané,

rád bych vám ukázal fakta, která se mi podařila zjistit ohledně stavby nazvané - Výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická.

Informoval jsem se na stavebním úřadě MČ Brno-Líšeň a zjistil jsem, že první rozhodnutí o umístění stavby „Splašková a dešťová kanalizace ulice Ondráčkova“, vydal již v roce 2010.

Rada města Brna schválila v úterý 22. září 2015 zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dostavba kanalizace v Brně II.“.Předpoklad celkové investice je ve výši 200 mil. Kč. Opravovat se bude v městských částech Bosonohy, Líšeň, Tuřany atd.

„Investici bychom chtěli zahájit co nejdříve tak, abychom ji v příštím roce mohli ukončit a tím mít opravenou „páteř“ kanalizace v Brně,“řekl náměstek primátora Richard Mrázek.

V MČ Brno-Líšeň se jedná o tuto stavbu:
„Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“ –  jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro provádění stavby pro dva stavební objekty:
a) výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická.
Předpokládaná hodnota části: dokumentace pro územní rozhodnutí 1.005.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota části: projektová dokumentace pro provádění stavby 1.751.000,- Kč bez DPH.
b) Rekonstrukce komunikačních povrchů v předmětných ulicích.
Předpokládaná hodnota části: dokumentace pro územní rozhodnutí 377.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota části: projektová dokumentace pro provádění stavby 630.000,- Kč bez DPH.

V prosinci roku 2015, Magistrát města Brna, investiční odbor opětovně podal na stavební úřad městské části Brno-Líšeň žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu, nyní pod názvem „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“.

Stavební úřad městské části Brno-Líšeň, tedy v únoru roku 2016 vydává rozhodnutío změně územního rozhodnutí z roku 2010 pro umístění stavby „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“.

Rada města Brna na své schůzi č. R7/081, konané dne 4. října 2016 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Líšeň − ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“ mezi statutárním městem Brnem a společností Valbek, spol. s r. o. na investiční akci „Dostavba kanalizace v Brně II“ − projektové dokumentace, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Rada města Brna na své schůzi č. R7/142, konané dne 21. listopadu 2017 schválila:

  • změnu závazku u veřejné zakázky na službu „Dostavba kanalizace v Brně II“ - projektové dokumentace pro akci Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“ podle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“),
  • dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“ mezi statutárním městem Brnem a společností Valbek, spol. s r. o.,ze dne 20. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1 na investiční akci „Dostavba kanalizace v Brně II“- projektové dokumentace, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Rada města Brna na své schůzi č. R7/153, konané dne 23. ledna 2018 schválila smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi statutárním městem Brnem a GasNet, s. r. o., IČ 27295567 na investiční akci „Brno, MČ Líšeň  ̶  ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace (dále jen smlouva), která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

Jak je patrno, výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatickáje velmi finančně náročný a zdlouhavý proces. Díky tomu, že finanční částky na pořízení projektové dokumentace jsou vysoké musí při jejich každé změně dodatek schválit Rada města Brna, čímž se celý proces ještě o trochu prodlužuje.

Ale na druhou stranu jsem velmi rád, že i když pomalu, tak věřím, že přeci jen rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická dospěje do svého zdárného vybudování.

I nadále se budu o celou záležitost intenzivně zajímat, a i nadále vás budu informovat.

Váš starosta.

Břetislav Štefan

 

 

 

Související články

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zobrazen
*
 
Poslední úprava: 13. 4. 2018. Přečteno: 1237x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni