Související články

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce Stáhnout soubor včera, 24. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Stáhnout soubor včera, 24. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení „Revitalizace lodžií BD Popelákova 7" Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Houbalova, Štefáčkova, Sedláčkova a Masarova Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Nařízení č. 16/2021, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Oznámení o odtahu vozidla z ul. Novolíšeňská v Brně Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Oznámení o odtahu vozidla z ul. Horákovská Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Klajdovská a Martina Kříže Stáhnout soubor 17. 9. 2021 Elektronická úřední deska
1 2 3 4 6 9 11
Poslední úprava: 27. 7. 2021.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: