Vyhlášení nouzového stavu

Zpátky
Vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky, ze dne 2. března 2022 č. 147, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů

Související články

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Stáhnout soubor 3. 2. 2023 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení Stáhnout soubor 30. 1. 2023 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Molákova Stáhnout soubor 30. 1. 2023 Elektronická úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Stáhnout soubor 26. 1. 2023 Elektronická úřední deska
Zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení Stáhnout soubor 25. 1. 2023 Elektronická úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Stáhnout soubor 24. 1. 2023 Elektronická úřední deska
Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce Stáhnout soubor 19. 1. 2023 Elektronická úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Stáhnout soubor 12. 1. 2023 Elektronická úřední deska
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 3. 3. 2022.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: