Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

Zpátky

V letošním roce se budou v městské části Brno-Líšeň konat volby do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Termín voleb je stanoven na pátek 23.9.2022 (od 14.00 hodin do 22.00 hodin) a na sobotu 24.9.2022 (od 8.00 hodin do 14.00 hodin). Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat následující týden v pátek 30.9.2022 (od 14.00 hodin do 22.00 hodin) a v sobotu 1.10.2022 (od 8.00 hodin do 14.00 hodin).

Hlasování na území městské části Brno-Líšeň proběhne v 19 volebních okrscích a to: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11, okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsky 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5. Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn na Úřední desce ÚMČ a na obvyklých místech.

Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu obce. Právo hlasovat má také státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz). Cizinci předloží průkaz o povolení pobytu. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Není možné ani hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a má trvalý pobyt ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do senátu. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popř. zvláštním seznamu je zapsán, může zažádat o vydání voličského průkazu (platí pro volby do Senátu).

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: [obfuscate_1_|92|96|96|101|89|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117], nebo na tel.: 544 428 843, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

Hlasovací lístky do obou druhů voleb budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022 a také budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související s volbami lze získat na www.brno-lisen.cz

Mgr. Miroslav Bednář, Organizační obor ÚMČ Brno-Líšeň

Související články

Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Přijďte na diskuzní setkání s obyvateli o budoucnosti Líšně ve středu dne 13. 9.2023 v 17:00 hod 16. 6. 2023 Téma Život v Líšni
Přijďte vyjádřit svůj názor na Líšeň 31. 5. 2023 Téma Život v Líšni O Líšni Diskuze s občany
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2. 1. 2023 Samospráva Život v Líšni Aktuality
Volba prezidenta České republiky 2023 7. 12. 2022 Samospráva
Informace o změnách v oblasti datových schránek 22. 11. 2022 Téma Aktuality
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 5. 9. 2022 Samospráva Život v Líšni LN-Zprávy z radnice
1 2 3
Poslední úprava: 9. 6. 2022.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů