Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou, v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republik. Hlasování proběhne dne 20.10.2017 od 14,00 h do 22,00 h a dne 21.10.2017 od 08,00 h do 14,00 h.

Na území městské části Brno-Líšeň občané budou hlasovat v 19 volebních okrscích a to: okrsky  14001 až  14004  v ZŠ  Masarova  11, okrsky  14005 až 14008 v ZŠ  Horníkova  1,

okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsek 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5. Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn Oznámením o době a místě konání voleb  na  Úřední desce ÚMČ, naobvyklých místech naší městské části a na stránkách ÚMČ Brno-Líšeň na internetu www.brno-lisen.cz

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve volebních okrscích městské části Brno-Líšeň budou volit voliči s trvalým pobytem v městské části Brno- Líšeň. Občané Líšně mohou volit i v jiných volebních okrscích na území České republiky, avšak na voličský průkaz. Dále mohou volit i mimo území České republiky a to ve zvláštních volebních okrscích zřizovaných při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky podle podmínek uvedených v citovaném zákoně.

Voličské průkazy se budou vydávat na ÚMČ Brno-Líšeň v 1.poschodí, dv. č. 205 od 5.10.2017 do 18.10.2017 16,00 h osobně, nebo volič může požádat o vydání voličského průkazu, ode dne vyhlášení voleb, písemným podáním s ověřeným podpisem  voliče doručeným na ÚMČ Brno-Líšeň nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017 do 16,00h.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat okrskovou komisi, (nebo předem i telefonicky na ÚMČ, tel. číslo 544424855) o možnost hlasovat i mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.

Oprávněnost k účasti ve volbách prokazují občané okrskové komisi platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz).

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (dne 17.10.2017- úterý,  § 38 odst.4 zákona).

Zveme všechny oprávněné občany k volbám a přejeme nám všem, abychom zvolili svoje zástupce, kteří budou prospěšní Jihomoravskému kraji a občanům města Brna, včetně městské části Brno-Líšeň i celé České republiky.

Růžena Dračková

technicko-organizační pracovník

ÚMČ Brno-Líšeň pro volby

Související články

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zobrazen
*
 
Poslední úprava: 11. 9. 2017. Přečteno: 6580x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům