VIII.3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 17.1.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
6 Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska MČ Brno – Líšeň k záměru prodeje pozemků p.č. 1899/3 a 1899/4 v k.ú. Líšeň (majetek statutárního města Brna ) do vlastnictví majitelů přilehlých rodinných domů Bodlákova 1 a Bodlákova 25 v Brně – Líšni 
VIII.3/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska městské části k prodeji/pronájmu  částí pozemků p.č. 7891/1,7891/2,7950/1,7950/5 a 7978/1 v k.ú. Líšeň dle vyčíslení výměr – porovnání dosavadního a nového stavu parcel č.zak 39/2018 společnosti MapKart s.r.o. prokazující skutečné okolí stavby č.p. 2473 k.ú. Líšeň (objekt občanské vybavenosti Konradova č. 2a)
VIII.3/7/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje formou nabídkového řízení pozemků p.č. 4445/16,4445/11,4445/12 a 4444 v k.ú. Líšeň nebo prodeje části p.č. 4445/16 o celkové výměře cca 75 m2, případně prodeje části p.č. 4445/16 a 4445/18 v k.ú. Líšeň o celkové výměře cca 75 m2 formou nabídkového řízení 
VIII.3/8/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
9. Úprava Jednacího řádu kontrolního výboru 
VIII.3/9/2600 stáhnuto z programu JUDr. Vacková
 
10. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno – Líšeň provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB 
VIII.3/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Žádost o poskytnutí dotace typu A Líšeň sobě o.s.
VIII.3/11/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
12. Interpelace
13. Diskuse          
14. Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru
15. Závěr

 

Poslední úprava: 9. 1. 2019. Přečteno: 1663x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni