Veřejné zakázky

Verze 1.1

Profil zadavatele:

Úřad městské části Brno-Líšeň

Sídlo:

Jírova 2
628 00 Brno
IČ: 44992785

Adresa profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/Lisen

 

do 1.10.2016

https://www.brno-lisen.cz/job/list/

Návod pro uživatele profilu zadavatele a seznamu veřejných zakázek

Profil zadavatele dle vyhlášky 9/2011 Sb., Skupina 4 (profil zadavatele seznam zveřejněných veřejných zakázek včetně obsahu). Podávání nabídek probíhá na podatelně ÚMČ.

Certifikát:

Certifikace shody elektronických nástrojů

 

 
Zobrazit aktivní veřejné zakázky

Zajištění komplexní údržby zeleně a komunikací okrsku č. 4-stará Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 18. 1. 2016
den vyvěšení
15. 1. 2016 14:10:00
termín pro podání nabídek
18. 1. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
18. 1. 2016 od 09:00 hod.

Gastro zařízení - kotel do školní jídelny

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 16. 12. 2015
den vyvěšení
3. 12. 2015 13:05:00
termín pro podání nabídek
15. 12. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
15. 12. 2015 od 09:15 hod.

Dopravní hřiště při ul. Strnadova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21. 10. 2015
den vyvěšení
24. 9. 2015 12:20:00
termín pro podání nabídek
13. 10. 2015 do 12:00 hod.
termín pro otevírání obálek
13. 10. 2015 od 12:15 hod.

Nákup gastro zařízení do školní jídelny

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21. 10. 2015
den vyvěšení
24. 9. 2015 12:03:00
termín pro podání nabídek
8. 10. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
8. 10. 2015 od 09:15 hod.

Stroj na údržbu a čištění syntetických sportovních povrchů

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21. 10. 2015
Zadavatelem je ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno
den vyvěšení
24. 9. 2015 11:55:00
termín pro podání nabídek
8. 10. 2015 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
8. 10. 2015 od 13:15 hod.

Rekonstrukce dětského hřiště při ul. Jírova v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21. 10. 2015
Dne 30. 9. 2015 vloženy fotografie stávajícího hřiště
den vyvěšení
24. 9. 2015 11:15:00
termín pro podání nabídek
13. 10. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
13. 10. 2015 od 09:15 hod.

Prodloužení komunikace Kubelíkova, Brno-Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 7. 10. 2015
den vyvěšení
10. 9. 2015 10:25:00
termín pro podání nabídek
29. 9. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
29. 9. 2015 od 09:15 hod.

Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova Brno-Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 23. 9. 2015
den vyvěšení
13. 8. 2015 14:53:00
termín pro podání nabídek
3. 9. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
3. 9. 2015 od 09:15 hod.

Rekonstrukce bazénové technologie

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 8. 7. 2015
den vyvěšení
11. 6. 2015 09:30:00
termín pro podání nabídek
25. 6. 2015 do 11:00 hod.
termín pro otevírání obálek
25. 6. 2015 od 11:30 hod.

Úprava parteru obchodního centra Masarova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 8. 7. 2015
den vyvěšení
29. 5. 2015 10:40:00
termín pro podání nabídek
25. 6. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
25. 6. 2015 od 09:15 hod.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Masarova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 24. 6. 2015
Zadavatelem je Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace. Veřejná zakázky je rozdělena na 4 části. Dne 24. 6. 2015 byly zrušeny části 2 a 4.
den vyvěšení
28. 5. 2015 08:40:00
termín pro podání nabídek
15. 6. 2015 do 11:00 hod.
termín pro otevírání obálek
15. 6. 2015 od 11:30 hod.

Rámcová smlouva na opravy dětských hřišť v Brně-Líšni

Dne 25. 5. 2016 vložena typová fotodokumentace hřišť. Zadavatel dne 24. 6. 2015 zadávací řízení zrušil.
den vyvěšení
15. 5. 2015 12:25:00
termín pro podání nabídek
3. 6. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
3. 6. 2015 od 09:15 hod.

Rámcová smlouva na opravy a údržbu kopírovacích strojů

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 10. 6. 2015
den vyvěšení
15. 5. 2015 12:15:00
termín pro podání nabídek
2. 6. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
2. 6. 2015 od 09:15 hod.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Horníkova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 10. 6. 2015
Zadavatelem je ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, 628 00 Brno
den vyvěšení
15. 5. 2015 10:55:00
termín pro podání nabídek
1. 6. 2015 do 11:00 hod.
termín pro otevírání obálek
1. 6. 2015 od 12:00 hod.

Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 27. 5. 2015
den vyvěšení
4. 5. 2015 11:07:00
termín pro podání nabídek
21. 5. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
21. 5. 2015 od 10:00 hod.

Nákup barevné multifunkční kopírky

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 24. 6. 2015
Dne 19. 5. 2015 vloženy dodatečné informace č. 1 a 2.
den vyvěšení
4. 5. 2015 10:30:00
termín pro podání nabídek
26. 5. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
26. 5. 2015 od 10:00 hod.

Rekonstrukce dětského hřiště při ul. Podbělová v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 10. 6. 2015
den vyvěšení
4. 5. 2015 10:00:00
termín pro podání nabídek
19. 5. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
19. 5. 2015 od 09:15 hod.

Živá příroda, MŠ Šimáčkova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 13. 5. 2015
den vyvěšení
16. 4. 2015 16:55:00
termín pro podání nabídek
12. 5. 2015 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
12. 5. 2015 od 13:01 hod.

Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy SEDMIKRÁSKA v Brně-Líšni, p.č. 1781, 1780, 1779

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 10. 6. 2015
Dne 22. 4. 2015 byla vložena dodatečná informace č. 1. Dne 30. 4. 2015 vložena úprava zadávacích podmínek.
den vyvěšení
16. 4. 2015 16:15:00
termín pro podání nabídek
19. 5. 2015 do 10:00 hod.
termín pro otevírání obálek
19. 5. 2015 od 10:01 hod.

Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy ZŠ a MŠ Horníkova 1 v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 27. 5. 2015
Dne 22. 4. 2015 byla vložena dodatečná informace č. 1. Dne 30. 4. 2015 vložena úprava zadávacích podmínek. Dne 11. 5. 2015 vložena dodatečná informace č. 2.
den vyvěšení
16. 4. 2015 15:45:00
termín pro podání nabídek
19. 5. 2015 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
19. 5. 2015 od 13:00 hod.

Obnova vybavení školní zahrady MŠ Hochmanova v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 13. 5. 2015
Zadavatelem je Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
den vyvěšení
16. 4. 2015 14:35:00
termín pro podání nabídek
5. 5. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
5. 5. 2015 od 10:00 hod.

Nákup výpočetní techniky pro Úřad městské části Brno-Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 29. 4. 2015
den vyvěšení
2. 4. 2015 08:45:00
termín pro podání nabídek
16. 4. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
16. 4. 2015 od 10:00 hod.

Rámcová smlouva na pronájem mobilních toalet v MČ Brno-Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 18. 3. 2015
den vyvěšení
19. 2. 2015 09:20:00
termín pro podání nabídek
10. 3. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
10. 3. 2015 od 10:00 hod.

Dotyková zařízení pro ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1,p.o.

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21. 1. 2015
den vyvěšení
11. 12. 2014 09:02:00
termín pro podání nabídek
7. 1. 2015 do 10:00 hod.
termín pro otevírání obálek
7. 1. 2015 od 10:01 hod.
« předchozí 1 2 3 4 další »
Zobrazit aktivní veřejné zakázky
Akce v Líšni