Rámcová smlouva na opravy dětských hřišť v Brně-Líšni

Uveřejněno: 26. 6. 2015 09:05:00 | přečteno: 6549x

Informace o veřejné zakázce

Den vyvěšení 26. 6. 2015 09:05:00
Termín pro podání nabídek 28. 7. 2015 do 09:00 hod.
Termín pro otevírání obálek 28. 7. 2015 od 09:15 hod.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 12. 8. 2015
Verze Aktuální - 2. 12. 2015 17:44:00
Identifikátor profilu zadavatele 7252010010739
Identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele P15V00282015
Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na opravy dětských hřišť v Brně-Líšni
Stav řízení veřejné zakázky VZ byla zadána
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Cena dle smlouvy bez DPH 722005.00 Kč
Cena dle smlouvy s DPH 873626.00 Kč
Seznam uchazečů
28341627 FLORA SERVIS s.r.o. Místo podnikání: Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno 873626.00 Kč
Vítězný uchazeč
28341627 FLORA SERVIS s.r.o. Místo podnikání: Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno

Ostatní informace

Zobrazit

Zádávací dokumentace

Ostatní dokumentace VZ

Verze

# Název Datum
Tisk

Na dodavatele, který uvede IČ nebo e-mailovou adresu, bude pohlíženo jako na dodavatele, který si vyzvedl zadávací dokumentaci a budou Vám na uvedenou e-mailovou adresu, případně, po vyplnění IČ, datovou schránkou, zasílány dodatečné informace dle § 49 ZVZ.

*