"Stop" výstavbě na ulici Zikova

Zpátky
"Stop" výstavbě na ulici Zikova

Tisková zpráva, Brno 7.7.2015

Zastupitelé MČ Brno-Líšeň nesouhlasí s výstavbou bytového domu při ulici Zikova. „Stop“ výstavbě vyjadřují také občané prostřednictvím petice.

Panelové sídliště Líšeň patří mezi nejvíce lidnaté sídelní jednotky v Brně (zdroj: Sociodemografická analýza územních částí města Brna, 2013). Firma NET Development, s.r.o. plánuje výstavbu dalšího bytového domu v již zastavěné části sídliště Líšeň při ulici Zikova- Elplova. Zastupitelé MČ Brno-Líšeň zastávají názor, že tyto pozemky by měly být nestavební. Svým podpisem mohou názor zastupitelů podpořit až do 31. července 2015 také občané. Na facebooku již vznikla veřejná skupina Za vzdušnou Líšeň – STOP zahušťování našeho sídliště. 

Líšeňští zastupitelé jednomyslně zastávají stanovisko, že dotčené pozemky při ulici Zikova – Elplova (parcelní číslo 8362/1, 8362/6 a 8362/5) by měly být nestavební – městská zeleň, funkční typ ZR plochy rekreační zeleně. Zastupitelé MČ Brno-Líšeň mohou pouze poskytovat své stanovisko, konečné rozhodnutí bude na členech Zastupitelstva města Brna. 

Občané města Brna mohou podpořit úsilí zastupitelů MČ Brno-Líšeň a svým podpisem na petici (více na www.brno-lisen.cz) dosáhnout jedné ze tří variant:

  1. změna Územního plánu města Brna z ploch stavebních na plochy nestavební – městská zeleň, funkční typ ZR plochy rekreační zeleně,
  2. majetkové vypořádání z úrovně města Brna – výkup pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň,
  3. směnu pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Líšeň za jiný pozemek ve vlastnictví města Brna.

Veřejné projednání záměru výstavby bytového domu při ulici Zikova s občany a zástupci firmy NET Development, s. r. o. se uskutečnilo v sále radnice MČ Brno-Líšeň 23. června 2015. Prezentaci firmy si přišlo vyslechnout několik desítek občanů, kteří na setkání vyjádřili své stanovisko a zejména obavy ze zvýšení dopravního zatížení celé lokality a výrazného zhoršení životních podmínek. Na facebooku již vznikla veřejná skupina Za vzdušnou Líšeň – STOP zahušťování našeho sídliště, která je určena všem, kterým není lhostejná kvalita bydlení a nechtějí vnímat svoje domovy jako nahuštěnou noclehárnu. 

Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni je navržen jako obytná stavba se šesti nadzemními podlažími s bytovými jednotkami určenými k trvalému bydlení a s technickým zázemím a parkovacími stáními v 1. a 2. podzemním podlaží. V celém objektu bytového domu se nachází celkem 32 bytů různé velikosti a celkem 58 vnitřních parkovacích stání v podzemních částech domu a jedno venkovní parkovací stání před bytovým domem na pozemku investora. Koncem měsíce dubna letošního roku podala firma NET Development, s.r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Městská část Brno-Líšeň je dle počtu obyvatel čtvrtou největší městskou částí (dle SLDB 2011 zde žije 26 781 obyvatel). Rozkládá se na východě statutárního města Brna. Lze ji rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované v 80. letech 20. století). V bezprostřední blízkosti Líšně se nacházejí rozsáhlé lesy a oblíbená rekreační oblast Mariánské údolí. Městská část Líšeň je současně dobře a rychle dostupná do centra města – také to jsou důvody, proč je Líšeň atraktivní lokalitou pro bydlení a developery.

Kontakt: Mgr. Břetislav Štefan
tel.: 724 075 898 
e-mail: stefan@brno-lisen.cz

 

 P1200805a

 

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4
Poslední úprava: 15. 7. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: