Sociální služby - seznam organizací

Zpátky
Sociální služby - seznam organizací

Přehled organizací, nadací  a svazů v Brně-Líšni

 

 

 

 Změna adrey Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Brno-město

 


 Klara_15


liga_vozickaru_15

Více na www.ligavozic.cz

 

Organizace s registrací :


Denní a přechodný pobyt seniorů, Diecézní charita Brno
Činnost : Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany
URL: http://brno.charita.cz/sluzby-pro-seniory/denni-a-prechodny-pobyt/


EFFETA denní stacionář, Diecézní charita Brno
Strnadova 14, 628 00 Brno-Líšeň
Činnost : Effeta poskytuje služby lidem s mentálním postižením a kombinovaným postižením a s autismem - dospívající a dospělé z Brna a jeho okolí.
Vedoucí: Bc. Karel Weishäupel, tel.: 544 423 044, mob.: 603 438 101
Sociální pracovník: tel.: 544 423 040, mob.: 603 438 102
URL: http://brno.charita.cz/sluzby-pro-lidi-s-mp/
e-mail:  effeta@charita.cz


Dům Naděje Brno-Vinohrady, NADĚJE, pobočka Brno
Velkopavlovická 13, Brno-Vinohrady, 628 00
Činnost: Nepřetržitá (v DZR) a denní (v DS) péče o klienty trpícími Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence, zahrnující sociálně - ošetřovatelské, terapeutické, aktivizační a pastorační činnosti.
Vedoucí zařízení: Bc. Martina Walczysko, mob.: 608 537 532
Sociální pracovnice: Mgr. Zuzana Bednaříková, mob.: 775 865 857
e-mail: socialni.vinohrady.brno@nadeje.cz
URL:  www.nadeje.cz


Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA
Kamenná 21, Brno, 639 00
Činnost: poskytuje ochrannou pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Koordinátorka střediska: Bc. Libuše Vojtková
Tel.: 734 862 310
e-mail: rp.dorea@slezkadiakonie.cz
URL: www.dorea.cz


Nízkoprahový klub Likusák, Ratolest Brno, o.s.
Kotlanova 10, Brno-Líšeň, 628 00  
Činnost: Sociální služba je určena rizikovým dětem a mládeži od 12 do 26 let. Pracujeme s klienty v ambulanci (Kotlanova 10) a v terénu (Líšeň, Vinohrady, Židenice, Slatina, Nový Lískovec, Starý Lískovec a Bohunice) a on-line (FB, email).
Provoz po-pá 10:30 - 19:00 hodin.
Vedoucí programu: Mgr. Zuzana Šťastná
e-mail: zuzana.stastna@ratolest.cz
mobil: 734 509 197
URL: http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-likusak


Klokánek Brno, Fond ohrožených dětí, o.s.
Michalova 4/2586, Brno-Líšeň, 628 00
Činnost: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Ředitelka zařízení: Mgr. Sabina Prokopová
Tel.: 544 213 009 , tel. a fax: 544 212 790
Krizový mobil: 792 226 334
e-mail: klokanek.brno@fod.cz
URL: http://www.klokanekbrno.cz 


 A Kluby ČR o.p.s.
Hybešova 1, 602 00 Brno
Činnost: pomoc a podpora osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým.
Tel.: 548 211 860
e-mail: akluby@akluby.cz
URL: http://www.akluby.cz


Ostatní organizace:

CHARITATIVNÍ O.S. ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Činnost: Poradenství, dle možností, volnočasové aktivity, rekondiční pobyty, víkendové akce, klubová činnost, včetně kulturních akcí, pomoc při kontaktu s úřady.
Adresa:PO BOX 67, Brno, 628 00
e-mail: info@charitativni.cz
URL: www.charitativni.cz
Jsme nástupnickou organizací po Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace Brno - východ, ještě dříve Svaz invalidů.


KLAS - klub aktivních seniorů
Rodinné centrum Pastelka, o.s.
Setkávání: farní kavárna Pohankova 18, Brno-Líšeň
Činnost: Svépomocná iniciativa seniorů (trénování paměti, motoriky, psychohygieny)
Kontakt: animátor - Iveta Kolářová
Mobil: 608 375 468
URL: www.pastelka.net


Klub seniorů Líšeň
Kontakt: Blanka Tuscherová
Mobil: 731 600 483


Prezentace sociálních služeb v roce 2013  

 

 


Další odkazy:

Portál sociální péče ve městě Brně

Dluhové poradenství

 

Související články

Informace k otevření Kontaktního místa pro bydlení 11. 6. 2020 Bydlení Sociální služby
POMOC rodinám i jednotlivcům v souvislosti s COVID19 4. 5. 2020 Sociální služby
Poradní sbor starosty pro zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s opatřeními Vlády ČR proti šíření koronaviru 31. 3. 2020 Bezpečnost Sociální služby Aktuality
Odbor sociální péče MMB upozorňuje na volné kapacity pro zájemce o službu Tísňového volání 4. 10. 2018 Sociální služby
V Brně se při léčbě závislostí osvědčily terapeutické skupiny. Tři startují v Terapeutickém centru od září. 29. 8. 2018 Sociální služby
Letní festivaly: Hard & Smart pomáhá bavit se bezpečněji 16. 7. 2018 Sociální služby
Buďte zajímavější než počítač! 10 tipů pro rodiče, díky kterým dá dítě přednost vám 16. 7. 2018 Sociální služby
1 2 3
Poslední úprava: 5. 5. 2016. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: