Škody zvěří na nehonebních pozemcích

Škody zvěří na nehonebních pozemcích

Sdělení pro občany

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na pozemcích a zemědělských plodinách. K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby si samotní vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňujeme, že se škody zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.
V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.
V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře dle platného plánu lovu.
Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti.

Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542 174 018, e-mail: pohl.tomas@brno.cz nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542 174 036, e-mail: votava.vladimir@brno.cz.

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemní koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.

Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti

 

Související články

Poslední úprava: 24. 5. 2016. Přečteno: 8854x.
Jméno Dagmar Bartáková
E-mail bartakova@brno-lisen.cz
Telefon 544424815
Další informace dveře č.: 304
*
*
*
* Ochrana proti robotům