Radnice diskutovala s lidmi ze Synkovy ulice

Zpátky
Radnice diskutovala s lidmi ze Synkovy ulice

Veřejná debata s občany o životě v Synkově ulici proběhla dne 17.4.2013 ve velkém sále radnice v Líšni.

V počtu více než třicet obyvatel žijících na Synkově ulici přišlo ve středu 17. dubna do velkého sálu radnice. Veřejná debata měla stejně jako v předchozích diskuzích hledat řešení problémů, které se objevují v každodenním životě občanů žijících na Synkově ulici. Na četné dotazy odpovídal  starosta MČ Brno-Líšeň Břetislav Štefan a  místostarosta Jozef Sedláček.  Zúčastnili se jí také zástupci Policie České republiky a Městské policie ČR .

Otázky a odpovědi, veřejná debata ulice Synkova:


Parkování

1/   Jak bude řešené přecházení přes silnici Synkova? Bude přechod? Nyní přes popelnice není vidět na silnici, což je nebezpečné zejména kvůli dětem.

V současné chvíli bude celá ulice Synkova zařazena do tzv. zóny 30. V rámci oprav uděláme na protější straně chodníku (tj. blíže bytovým domům Synkova) sníženou úpravu chodníku, která jasně vymezí místo pro přecházení.. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

2/   Bude možné v budoucnu parkovat podobně jako na ulici Zikova?

Ano. Jedním z cílů našeho setkání bylo představit projekt parkoviště, který je identický s úpravami, které proběhly v roce 2011 na ulici Zikova.  (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

3/   Nelze dát na ulici Synkova značku Zákaz stání? Proč nelze na Synkovu dát nějaké další dopravní značení upravující parkování ?

Z pohledu Dopravního inspektorátu Policie ČR, který ze zákona značky povoluje a schvaluje, je značení nad rámec zákona a tudíž je nepovolují. Podélné stání je pouze tolerované. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

 

Prostředí

4/   Synkova 18 – Proč nemají uzamykatelné/uzavřené kontejnerové stání?

 Během tohoto a následujícího roku plánujeme provést rekonstrukci všech kontejnerových stání na sídlišti. Projektová dokumentace je ve fázi zpracovávání a finanční prostředky na tuto investiční akci jsou pokryty. Nevyhovující stav současných stání, kromě jejich nedostatečné kapacity a někdy i nevhodného umístění, má za následek především rozšíření odpadu vlivem větru do okolních veřejných prostranství. Vizualizaci nových kontejnerových stání si můžete prohlédnout  v příloze tohoto článku.  (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

5/    Proč u Klajdovky není kontejner nebo odpadkový koš? Není kam vyhazovat odpad, okolí je znečištěno.

Zde si dovolím otázku upřesnit. Pokud si dobře vzpomínám, tak lokalitou „Klajdovka“ bylo myšleno prostranství za ulicí Jedovnickou, směrem ke kynologickému středisku. Jedná se o území, které již není v katastru MČ Brno-Líšeň, ale MČ Židenice. MČ nemůže ze zákona provádět údržbu a vynakládat finanční prostředky mimo své pozemky. Podnět jsem předal odpovědnému místostarostovi Židenic - Jiřímu Nesibovi.  (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

6/   Existuje pravidelné sbírání odpadků či udržování veřejných ploch, a to nejenom na Synkové? Jakým způsobem se o tuto věc pověřená firma stará? Existuje kontrola její činnosti? 

MČ Brno-Líšeň provádí úklid smetí a nečistot na plochách ve vlastnictví města Brna. V průběhu jarních měsíců bude provedeno několik pravidelných akcí na úklid nečistot. (dvě již proběhli) Během zimních měsíců se úklid provádět nedá a proto je vždy na jaře po odtání sněhu situace nedobrá. Čištění je prováděno na základě smluv s dodavatelskými firmami z roku 2003 a přesná definice zní „průběžně“. Kontrola probíhá inspekčním pracovníkem a je zcela zřejmé, že práce neprobíhají podle našich představ. Proto také přistupujeme ke změně a nově zkusíme sběr papírů a nečistot z veřejných ploch provádět pracovníky úřadu. Pokud se činnost pomocí našich pracovníků osvědčí, tak u tohoto modelu zůstaneme.   (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

Bezpečnost

7/   Jak často policie kontroluje nezletilou mládež chodící do hospody?

Porady s vedoucími oddělení Městské policie a Policie ČR mám každý pátek a podle podávaných souhrnných zpráv mohu říci, že namátkové kontroly provádí MP Brno téměř každý den. A vždy jednou měsíčně probíhá ve spolupráci s Policií ČR plošná kontrola na par. 30 (podávání alkoholu nezletilým) na celém území Líšně. Při plošných kontrolách je porušení zákona konstatováno vždy v cca 3-4 případech.  (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta MČ)

8/   Nelze zkrátit pracovní dobu v hospodách a restauracích? Stížnost na rušení nočního klidu, a to především v pátky a o víkendech.

Dodržování provozu restauračních zařízení upravuje vyhláška statutárního města Brna
(zde:http://dokumenty.brno.cz/main/dokumenty/nahled.php?pla=1&cislo=1935&cislo1=1340&soubor=/main/dokumenty/vyhlasky/20110712-vyh12_2011.htm). Pokud není respektována, je třeba volat okamžitě Městskou policii, která záležitost prověří.
Pokud se jedná o konkrétní provozovnu, je možné se třeba zabývat provozem individuálně. Zde je třeba poslat písemnou stížnost, které bude následně šetřena přestupkovou komisí ÚMČ Brno-Líšeň. Případně kontaktovat pana JUDr. Františka Svobodu (544 424 862) a domluvit se na postupu. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

9/   Jak řešit situaci, až se na ulici Synkova stane nehoda a bude třeba uvolnit cestu hasičům, sanitce apod.? Dostanou se na požadované místo?

Je to vážný problém celého a všech sídlišť. Hasiči nebudou váhat vozidlo zlikvidovat a to bez náhrady, neboť jsou v sázce lidské životy.  (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

10/     Může MPČR více hlídat okolí ul. Synkova kvůli přecházení malých dětí? Jedná se o méně bezpečné místo. Může MPČR více hlídat okolí ul. Synkova kvůli přecházení malých dětí? Jedná se o méně bezpečné místo. Může MPČR více hlídat okolí ul. Synkova kvůli přecházení malých dětí? Jedná se o méně bezpečné místo.  Může MPČR více hlídat okolí ulici Synkova kvůli přecházení malých dětí? Jedná se o méně bezpečné místo.

Ano. Pokud to situace vyžaduje. Prosím o upřesnění lokality.  (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

 

Bydlení

11/   Je možné zjistit, kdy proběhne renovace obecních bytů – bytová jádra, kuchyně atd.? 

Od roku 1997 do roku 2011 bylo zrekonstruováno 118 bytových jader. Za poslední dva roky 200 a nyní předkládám materiál do Zastupitelstva městské části, který koncepčně navrhuje vyřešit téměř dalších 500 bytových jader v letech 2013/14. Podmínkou je však schválení zapojení finančních prostředků zastupiteli městské části. Jedná se o částku 50 mil. Kč, ke které je možné zajistit dotaci ve výši 37mil. Kč. Pokud, dne 30. 5. 2013,  schválí zastupitelé zapojení finančních prostředků, budou vyzváni nájemníci, aby se vzájemně po jednotlivých vchodech dohodli a zaslali žádost, ve které bude vyjádřen min. 80% souhlas všech nájemníků (nebudou započítáni nájemníci, jež mají bytové jádro již vyměněno). Dle data obdržení žádosti bude sestaven pořadník prvních 25 bytových domů určených k náročné rekonstrukci v letech 2013/14.  (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

12/   Když se nájemníci domluví (100% souhlas) na kompletní opravě obecního bytu, musí se pak finančně podílet? Promítne se to do nájmu?

 Ne. Vše je hrazeno z nájemného v obecních bytech, případně z dotace. Nájemné se nebude v návaznosti na investici zvyšovat.   (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

13/   Plánuje se možnost koupě obecních bytů do osobního vlastnictví? V jakém časovém horizontu to bude možné?

 Bytový fond vlastní město Brno. Je tedy třeba znát stanovisko Magistrátu města Brna, případně konkrétního náměstka pana Ing. O. Pospíšila, který má tuto oblast svěřenu. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

 

1. Záznam z přímého přenosu veřejné debaty

 

 


Přílohy

Kontejnery z gablonů

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 2. 5. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: