Radnice diskutovala s lidmi z Molákovy ulice

Zpátky
Radnice diskutovala s lidmi z Molákovy ulice

Zhruba sedm desítek obyvatel líšeňské Molákovy ulice se ve středu 20. února sešla ve velkém sále radnice. Přišli tam diskutovat o problémech, které je trápí. Na otázky jim odpovídali starosta Břetislav Štefan, místostarostové Jiří Janištin a Jozef Sedláček. Přítomni byli také ředitel příspěvkové Správa majetku Líšeň Miroslav Míč a zástupci městské policie  Libor Menšík a Miroslav Nedvěd. Debaty se zúčastnilo 70 občanů Líšně. „Zájem lidí o debatu mě velmi potěšil. Mnoho věcí jsme si ujasnili. Na některé dotazy jsme odpověděli už na místě. Některé náměty je však ještě nutné důkladně prověřit. Reakce na všechna témata najdou lidé na internetových stránkách radnice,“ sdělil starosta Břetislav Štefan.

Otázky a odpovědi, veřejná debata ulice Molákova:


 PARKOVÁNÍ

1/     Proč v ulici nejde parkovat podélně?

Bohužel to odporuje zák. číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která stanovuje minimální průjezdnou šíři komunikace na tři metry pro každý směr jízdy, dle § 25, odstavec 3, výše uvedeného zákona. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

2/     Proč radnice nevypoví nájem provozovateli blízkého soukromého parkoviště a neudělá z něj veřejné?

Po analýze předmětné smlouvy o pronájmu bylo vyhodnoceno, že MČ má možnost jejího vypovězení. Výpověď byla zpracována a byla předložena na jednání Rady městské části. Po jednání s nájemcem plochy bylo stanoveno datum ukončení a předání plochy na 1. 10. 2013. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta ) 

  3/     Jak se projekt kolmých stání dotkne zeleně?

Úprava zeleně vychází z projektu (viz přílohy). Bohužel bude vykáceno cca 7 stromů a jako náhrada 10 vysazeno. Dále v rámci výsadby zeleně bude vysazeno dalších 28 stromů, které budou vysazeny podél ulice Novolíšeňské. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

 4/     Jak moc se auta přiblíží auta k bloku domů?

Parkující automobily se přiblíží v nejužším místě na vzdálenost 9,75 metru od zástavby. Obvykle je vzdálenost větší než 10 metrů. Projíždějící automobily zůstanou ve stejné vzdálenosti jako doposud. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

5/     O kolik se zvýší parkovací kapacita ulice?

Bude vybudováno 48 nových parkovacích stání. Nicméně je skutečností, že se v dotčené oblasti parkuje neoficiálně podélně. Podélné stání umožnuje parkování cirka 23 automobilům (viz příloha: Stávající parkovací plochy – Molákova). Takže reálně přibude 25 parkovacích míst. Nejdůležitější ovšem je, že všech 48 parkovacích stání bude oficiálně uznaných, tedy legálních a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.Na nových parkovacích plochách tedy nemůže být občan pokutován, že je využívá. To o nelegálním podélném parkování neplatí. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

6/     Jak budou vypadat přístupové cesty ke vchodům?

Přístupové cesty k bytovým domům se výstavba dotkne pouze jejich částečným zkrácením (viz projekt). (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

7/     Proč nevzniknou nová místa za rohem na prostranství v Molákově ulici nebo místo nebezpečných panelových základů bývalé jídelny?

Dotčené pozemky jsou soukromým vlastnictvím. V rámci restitucí byly vydány původním majitelům, rodině Belcredi. Není tedy možné nakládat s nimi jako s obecními (viz příloha: Majetkové vztahy – dotčené pozemky, nebo náhledem do katastru nemovitostí, jedná se o tyto pozemky: 8071/1, 8035/5, 8035/3, 8071/3, 7997/8, 7997/7, 7997/5 atd. – vše lze dohledat v katastru nemovitostí zde:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx). (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

8/     Mohou parkovat kamiony podél ulice Novolíšeňská?

V roce 2008 byla zrušena koncepce města Brna o tzv. zónách pro parkování vozidel nad 6,5t. V současné době ve spolupráci s Odborem dopravy MMB připravuje změnu vodorovného značení na ulici Novolíšeňská, a to v úseku od ulice Mifkova po Jedovnickou. Připravovaná změna již zabrání parkování vozidel nad 6,5t. Projekt na úpravu ulice Novolíšeňská si můžete prohlédnout níže. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

9/     Existuje nějaká dohoda, že investor, který stavěl novou výstavbu v Molákově ulici, postaví veřejné parkoviště?

Bohužel jsem v aktivní politice od roku 2010. Žádný takový závazek se mi nepodařilo dohledat. Dřívější dohody neznám. Nicméně platí, že pokud Vám někdo dá slovo, má ho též dodržet. Budu rád, pokud mi sdělíte, s kým jste jednali. Ze současných veřejných debat jsou pořizovány záznamy, jak v písemné podobě, tak audiovizuální, aby bylo zachováno, co kdo jak řekl a k čemu se vedení radnice zavázala a nemohly se věci následně překrucovat a vyhýbat se daným příslibům. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

10/     Nemůžete řešit parkování na parkovišti před vchody 2,4,6 pomocí vytvoření šikmých stání?

Nejvhodnějším a hlavně zákonným řešením by bylo zamezit parkování vozidel ve středové řadě parkoviště. Nejen, že jsou porušovány dopravní předpisy, ale také auta zamezují příjezdu hasičů, zdravotníků či popelářů. A v neposlední řadě brání výjezdu kolmo parkujících vozidel. Při úpravě na šikmá stání, tak vlastně spíše „zlegalizujeme“ parkování ve středu. Jako řešení vidíme vytvoření dostatečného množství parkovacích míst (rozšíření míst přímo před ulicí Molákova, nové parkoviště u polikliniky a otevření pronajatého parkoviště na začátku ulice Molákova) a následně důsledně dodržovat zákaz parkování ve středové řadě. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

11/     Co se dá dělat, když kvůli špatně parkujícím autům nemůžeme vyjet?

 Pokud to je nezbytné, tak vždy volat policii.  Je v podstatě jedno či Městkou policii na čísle 156, nebo Policii ČR tel.: 158. Samospráva Líšně nemá efektivnější nástroje na řešení této situace. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

  12/     Bude se nějak řešit parkování u polikliniky?

Parkování u Polikliniky Horníkova řešíme. Je to dlouhodobí problém, který je třeba vyřešit. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce, která má občanům nabídnout moderní zdravotnické středisko. Zároveň samozřejmě nezapomínáme na parkování. V letošním roce bude postaveno u polikliniky nových 44 parkovacích míst, které nabídnou komfortnější parkování návštěvníkům zdravotnického střediska. Situace bude podrobně probrána na veřejné debatě, která proběhne ve středu 20. března 2013. Tématem této debaty je ulice Horníkova, včetně Polikliniky. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ  131311323111111111113/     Jak se letos promění hřiště v okolí Molákovy ulice?

Dětská hřiště v okolí Molákovy ulice (stejně jako všechny ostatní) potřebují především zkvalitnit údržbu.  Tzn., více se zaměříme na obnovu dětských hracích prvků, jejich kvalitativní stav a celkovou čistotu včetně častější výměny písku. Na otázku rozvoje odpovídáme v následujících odpovědích. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

14/     Není nějak možné hřiště zabezpečit, aby z nich děti nevybíhali do silnice?

 Ano, letos plánujeme oplocení dětského hřiště. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

15/     Co plánuje radnice dělat s hřišti v příštích letech?

MČ Brno-Líšeň má zpracovaný koncept rozvoje dětských hřišť a sportovišť. Projekty dotčené záměrem spádovosti pro ulici Molákova jsou dva. Multifunkční sportoviště a dětské hřiště v líšeňské „Rokli“ a nový sportovní areál při ZŠ Novolíšeňská, otevřený veřejnosti. Na tyto projekty jsou již podané žádosti o dotaci z fondů EU. V případě, že budou projekty realizovány, bude sportoviště při ulici Molákova zrušeno tak, aby dále nevybízelo ke sportovní činnosti. V opačném případě, bude stávající sportoviště upraveno a modernizováno, včetně potřebného oplocení. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

16/     Nechcete rozšířit kamerový systém?

Otázka rozšíření kamerového systému je přímo spojena s jeho následným využitím, především schopnosti kamery monitorovat a vyhodnocovat. Ještě do loňského roku (2012) byly kamery svedeny na služebnu MP Brno, revír Východ, se sídlem na Vinohradech. Monitorovací schopnost této služebny byla téměř nulová a za několik let existence kamerový systém nepomohl v řešení žádného případu. Od začátku roku (2013) vzniklo nové monitorovací středisko v sídle Brněnských komunikací, kde bylo zřízeno oddělení pro sledování kamer. Momentálně se provádí převod kamer a město Brno zpracovává koncepci dalšího rozvoje kamerového systému. Základní otázkou zůstává, zda to bude město Brno či městské části, kdo bude rozvoj na své náklady řešit. Za městskou část jsme ve spolupráci s bezpečností komisí již vytipovali několik vhodných lokalit pro osazení kamer. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

BEZPEČNOST

  17/     Co máme dělat s hlučnými návštěvníky blízké restaurace?

Bohužel je to o lidech. O respektování soužití poměrně velkého počtu obyvatel na malém území našeho sídliště. Problémy občanského soužití, v případech rušení nočního klidu, řeší Městská policie, tel.: 156, případně státní Policie České republiky, tel.: 158. Doporučuji pořídit audiovizuální záznam, např. na mobil, na kameru, či jiné medium, aby se v případě potřeby dal přestupek prokázat ve spolupráci s policií. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

18/      Budete dělat něco s nebezpečnými panely po bývalé jídelně?

V tuto chvíli nedokáži odpovědět. Situaci musím probrat s majiteli pozemků, rodinou Belcredi. Věcí se budu zabývat. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

BYDLENÍ

 19/     Jak to vypadá s privatizací obecních domů?

Bytový fond vlastní město Brno. Je tedy třeba znát stanovisko Magistrátu města Brna, případně konkrétního náměstka pana Ing. O. Pospíšila, který má tuto oblast svěřenu. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

 20/     Neplánujete v bytových domech opravit jádra?

Plánujeme. Od poloviny 90. let do roku 2010 bylo vyměněno cca 130 jader v bytech. Za mého působení, tedy v posledních 2 letech, to je již více než 150. V tomto roce plánujeme začít s opravami bytových jader po celých domech. Od realizace celého domu na jednou si slibujeme především finanční úsporu. Tedy zrychlení tempa oprav. Jednorázová realizace, nebude zatěžovat všechny nájemníky zdlouhavou postupnou opravou, kdy by se výměny táhly třeba 2-5 let. Prašnost, hlučnost a další negativní vlivy by se neustále opakovaly a to nepovažuji za dobré. Současně jednám, aby se realizovala i výměna elektrických rozvodů v bytech. Staré hliníkové rozvody jsou v podstatě na konci životnosti a do budoucna hrozí častá poruchovost a to nejhorší co se může stát, je možný vznik požáru, což by byla tragédie nedozírných důsledků. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

21/     Jaký bude harmonogram výměn?

Dle finančních rozborů a analýz je možné celkovou výměnu ve všech bytech realizovat během 6 let. Záleží jen na vůli politiků přijmout jádra a elektroinstalace jako prioritu bytových domů. Pro mě osobně prioritou jsou a osobně se budu snažit přesvědčit kolegy v radě městské části, stejně tak jako v zastupitelstvu. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)

22/     Dostanou ti, kdo to už udělali nějakou náhradu?

Jedná se o právně-ekonomický problém, který je podle současné legislativy téměř neřešitelný. Udělit souhlas, či proplacení zpětně je logicky problematické.  Situace před vlastní realizací je jiná a se souhlasem rady městské části i možná. Nicméně upozorňuji, že rada městské části je kolektivní orgán, který má 9 radních, kteří rozhodují většinově. Záleží tedy na uvážení každého jednoho člena rady, rozhodnutí tedy nelze předjímat. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

OSTATNÍ

BBb  BBBbbb))úBB2122O18/111  BYDLENÍBB     ,,,,BBBBBBBB21232323232323/     Neplánuje radnice omezit pokos zeleně kvůli úbytku ptáků?

Městská část Brno-Líšeň má především v plánu v roce 2013 realizovat projekt izolační zeleně, který se dotkne i ulice Molákova. Bude vysázeno velké množství stromů a keřů. Předpokládám, že toto opatření pomůže i otázce úbytku ptáků. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

24/     Co máme dělat v případě rušení nočního klidu ze strany parkujících kamionů, které každou chvíli kvůli mražení zapínají motor?

Jedná se o problém občanského soužití. Doporučuji volat Městskou policii, či Policii ČR. Opět je lépe pořídit audiovizuální záznampro případné přestupkové řízení. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta)  

25/      Za domy jsou nahusto vysázené modříny, je možné zajistit jejich prořez?

Nejprve je třeba zjistit jejich zdravotní stav, což u modřínů je možné pouze v době vegetačního růstu. Během jarních měsíců provedeme zdravotní prohlídku a na podzim, v době vegetačního klidu, můžeme přistoupit k omlazovacímu řezu. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

26/     Udělá dopravní podnik nějakou úpravu jízdních řádů? Je možné obnovit zastávku u pošty?

Bohužel na tyto otázky nejsme schopni relevantně odpovědět, a to z důvodu, že veškeré kompetence má pouze město Brno. Z pozice městské části jsme iniciovali několik schůzek s odpovědnými zástupci města a dostali jsme příslib, že zastávka u pošty bude obnovena. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

27/     Neplánuje pošta přesunout pobočku, která je ve velmi nevýhodné lokalitě?

Žádné záměry ohledně přesunu pobočky pošty nám nejsou známy. Česká pošta jako soukromá firma svoje podnikatelské plány s městskou částí nekonzultuje. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

28/      Můžete zrušit již nefunkční „Antoníček“ před domem Molákova 5?

Jedná se o vlastnictví společnosti E. ON. Žádost o zrušení jsme písemně předali. Odstranění je na správci sítě, tedy firmě E. ON. „Antoníček“ – nefunkční rozvaděč bude odstraněn, nicméně nedokážeme zodpovědně říci termín, neboť jej nestanovujeme. (odpovídal Břetislav Štefan, starosta) 

29/       Mohla by se naistalovat ochranná síť nad panely za parkovištěm Molákova 1,3,5?

Realizaci se pokusíme zajistit, ale bude potřeba přijmout konkrétní rozpočtové opatření. (odpovídal Jozef Sedláček, místostarosta )

 

1. Záznam z přímého přenosu veřejné debaty

 

2. Přílohy


1. Stávající parkovací plochy

2. Projekt parkoviště Molákova

3. Majetkové vztahy, dotčené pozemky

4. Dopravní značení Molákova

5. Dopravní značení - úsek Podbělová,Jedovnická

6. Náhradní výsadba zeleně Molákova

7. Výsadby izolační zeleně - situace dosadby

 

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ Diskuze s občany
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 11. 3. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: