Program VIII./18. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 11.9.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2

VIII.18/1130/1

Modernizace internetových stránek

JUDr. PhDr. Příborský
3. VIII.18/2000/1

Žádost p.Jiřího Jedličky , bytem Šebelova 734, Bílovice nad Svitavou o pronájem části pozemku p.č. 5120 v k.ú. Líšeň o výměře cca 24 m2, majetek stat.města Brna svěřený MČ Brno – Líšeň 

Ing. Belcredi
4. VIII.18/2000/2

Žádost spol. GAsAG s.r.o., V Újezdech č. 2, 621 00 Brno o vyslovení souhlasu s přeložkou VTL , plynovodu DN 500 ul. Trnkova – ESSENS  do pozemku p.č. 7676/11 v k.ú. Líšeň 

Ing. Belcredi
5. VIII.18/2000/3

Žádost spol.HIARCH s.r.o. v zastoupení za stavebníky manž. Doc.Ing.Ondřeje Žižlavského a PhDr.Mgr.Šárku Žižlavskou o vyslovení souhlasu za vlastníka sousedního pozemku p.č. 5307/1 v k.ú. Líšeň se záměrem novostavby rod. Domu na pozemku p.č. 5306/1 v k.ú. Líšeň (SJM manž. Žižlavských) a využitím p.č. 5307/1 v k.ú. Líšeň a příjezdu k budoucímu rod. Domu 

Ing. Belcredi
6. VIII.18/2500/1

Žádost spolku Zlámanky z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing.Stehlík
7. VIII.18/2600/1

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr. Vacková
8. VIII.18/2600/2

Žádost p. Vyplašilové o odprodej pozemku p.č. 4814/49

JUDr. Vacková
9. VIII.18/2600/3

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč. zák. 

JUDr. Vacková
10. VIII.18/2600/4

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
11. VIII.18/2600/5

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
12. VIII.18/2600/6

Pronájem obecních bytů

JUDr. Vacková
13. VIII.18/2600/7

Žádost o pronájem společného prostoru v domě Kubíkova 2 – zřízení sklepní kóje

JUDr. Vacková
14. VIII.18/2600/8
 
Žádost o slevu z čistého nájemného – byt č. 24, Molákova 15 
 
JUDr. Vacková
15.  VIII.18/2600/9

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky 

JUDr. Vacková
16. VIII.18/2600/10

Přepočítání a schválení nového splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
17. VIII.18/2600/11

Schválení splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
18.  VIII.18/2600/12

Nová nájemní smlouvy po přechodu nájmu 

JUDr. Vacková
19. VIII.18/2600/13

Nájemní smlouva – nebyt 

JUDr. Vacková
20. VIII.18/2600/14

Prodloužení/neprodloužení nájemní smlouvy – manželé Hirschnerovi 

JUDr. Vacková
21. VIII.18/2600/15
 
Smlouva o úchově majetku spolku Hobbylab 
 
JUDr. Vacková
22. VIII.18/2600/16

Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy č. 1 a č.2 vyhlášky

JUDr. Vacková
23. VIII.18/2600/17
 
Žádost ZŠ a MŠ Horníkova 1p.o.o schválení přijetí účelově určeného daru 
 
JUDr. Vacková
24. VIII.18/2600/18
 
Nadlimitní veřejná zakázka na služby : Zajištění stěhovacích služeb 2019 – 2022 – zahájení zadávacího řízení 
 
JUDr. Vacková
25. VIII.18/2600/19
 
Nadlimitní veřejná zakázka na služby : Údržba, servis a revize výtahů v BD Brno – Líšeň – zahájení zadávacího řízení 
 
JUDr. Vacková
26.  VIII.18/2600/20

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Servisní práce na okenních a balkonových sestavách – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace 

JUDr. Vacková
27.  VIII.18/2600/21

Změna ředitelky a stat.orgánu MŠ , Brno, Hochmanova 25 p.o. 

JUDr. Vacková
28. VIII.18/2000/4

Rozšíření činností a organizační struktury Úřadu městské části Brno – Líšeň o agendu správy ostatních nebytových objektů svěřených MČ Brno – Líšeň, včetně správy budovy polikliniky Horníkova 34

Ing. Belcredi
29. VIII.18/2000/5

Dáme na Vás – participativní rozpočet města Brna Jedlý park Líšeň 

Ing. Belcredi

30.

 

Projednání zápisů z komisí - stavební komise, bytová komise, komise dopravy,

 
31.   Kontrola usnesení  
32.   Diskuze, Různé  
33.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 5. 9. 2019. Přečteno: 564x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni