Program VIII./12. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 22.5.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.12/2500/1

Rozpočtové opatření č. 07/2019

Ing. Stehlík
3. VIII.12/2500/2

Vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Kotlanova 7 za rok 2018

Ing. Stehlík
4. VIII.12/2500/3

Rozpočtové opatření č. 08/2019 

Ing. Stehlík
4A. VIII.12/2500/4

Rozpočtové opatření č. 09/2019 

Ing. Stehlík
5. VIII.12/2600/1

Určení výše nájemného u galerií v nadstavbách Kubíkova 2,4

JUDr. Vacková
6. VIII.12/2600/2

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky 

JUDr. Vacková
7. VIII.12/2600/3

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok do 31.3.2020

JUDr. Vacková
8. VIII.12/2600/4

Schválení splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
9. VIII.12/2600/5

Uzavření nové nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
10. VIII.12/2600/6
 
Výpověď z nájmu bytu dle § 2291 NOZ 
 
JUDr. Vacková
11.  VIII.12/2600/7

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák. 

JUDr. Vacková
12. VIII.12/2600/8

Výše čistého nájemného pro nástavbové byty Molákova 7-23

JUDr. Vacková
13. VIII.12/2600/9

Přenechání části prostor bývalé restaurace Jasmín do užívání Rodinného centra Jasmínka z.s.

JUDr. Vacková
14. VIII.12/2600/10
 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku mateřských škol v souvislosti s prázdninovým provozem 
 
JUDr. Vacková
15. VIII.12/2600/11

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
16. VIII.12/2000/1
 
Žádost paní Aleny Sokolové v zastoupení za Společenství vlastníků jednotek Zikova 2, 628 00 Brno o pronájem části pozemku p.č. 8231 v k.ú. Líšeň o výměře cca 6 m2 k umístění přístřešku nad vstupní schodiště do bytového domu Zikova 2 v Brně – Líšni
 
Ing. Belcredi
17. VIII.12/2000/2

Žádost paní Aleny Šenkové v zast.za E.ON.Distribuce a.s. o zřízení práva služebnosti k pozemku p.č. 3460 v k.ú. Líšeň k připojení nového odběratele NN na distribuční síť – stavba nového rod. Domu na p.č. 3463 v k.ú. Líšeň 

Ing. Belcredi
18.

VIII.12/2000/3

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemků p.č. 255/3 – pod regulační stanicí plynu a p.č. 255/4 – zázemí regulační stanice , oba v k.ú. Líšeň do vlastnictví provozovatele regulační stanice spol. GasNet s.r.o.

Ing. Belcredi
19. VIII.12/2000/4

Žádost Slezkomoravských telekomunikací Opava spol.s..r.o. v zast. za spol. T-Mobile Czech Republic a.s. o vyslovení souhlasu se záměrem stavby 88-18-031U-FTTS Brno-60324 Brno -Heydukova nového optického napojení s požadavkem o vyslovení souhlasu se zřízením práva služebnosti k pozemkům p.č. 2732/2 a 2734 /43 v k.ú. Líšeň svěřeným MČ Brno -Líšeň 

Ing. Belcredi
20. VIII.12/2000/5
 
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
 
Ing. Belcredi
20A. VIII.12/800/1

Skončení užívání části prostor společností CENTRUM MEDIA s.r.o., IČ: 29353955 v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno 628 00

Ředitel SML
20B. VIII.12/2400/1

Veřejná zakázka „Rekonstrukce balkonů bytových domů Hochmanova 3,19, 21 v Brně- Líšni“ - Výzva k podání nabídky

Ing. Bc. Černá
20C. VIII.12/2400/2

Žádost nakladatelství Simon Ryšavý o vydání souhlasu k použití znaku městské části Brno-Líšeň v publikaci „Brno v roce 2019 za dobu delší než 1000 let

Ing. Bc. Černá

21.

 

Projednání projekt Komunitní centrum na Orlovně. Návrh usnesení předloží I.místostarostka na schůzi

 

22.

 

Projednání zápisů z komisí - bytová komise, stavební komise, sociální komise, bezpečnostní komise, sportovní komise, 

 
24.   Kontrola usnesení  
25.   Diskuze, Různé  
26.   Závěr  


 

Související články

Poslední úprava: 15. 5. 2019. Přečteno: 220x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
květen
Po Út St Čt So Ne
12345
6 7891011 12
13141516171819
2021 22 23 242526
2728293031
2019
Nejbližší akce: 5. 6. 2019