Životní prostředí

Název situace Odpovědná osoba
Kam s odpadem? David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Ochrana přírody a krajiny David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Poplatek za znečišťování ovzduší pro malé zdroje znečištění David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 vodního zákona) David Staněk
Telefon: 544424877
Dveře č.: 206