Zemědělství, pozemky, kácení dřevin

Název situace Odpovědná osoba
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dle §8, odst.1 zák.č.114/1992 Sb. Květoslava Hudcová
Telefon: 544424873
Dveře č.: 107
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, dle § 2f odst.3 – fyz. osoby, odst.4 – právnické osoby, PO- statut orgán a ZPO organizační složka, zák.č.252/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů Květoslava Hudcová
Telefon: 544424873
Dveře č.: 107