Sociální oblast

Název situace Odpovědná osoba
Krizové situace v rodinách s dětmi Ivona Dvořáková
Telefon: 544424830
Dveře č.: 105
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu Ivona Dvořáková
Telefon: 544424830
Dveře č.: 105
Sociální a výchovné problémy nezletilých /do 15 let/, mladistvých/ do 18 let/ Ivona Dvořáková
Telefon: 544424830
Dveře č.: 105