Školství

Název situace Odpovědná osoba
Zápis do 1.ročníku ZŠ Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Handicapované dítě ve školách a školských zařízeních Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Dítě v základní škole Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Dokončení základního vzdělání Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Alternativní vzdělávací programy Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Dítě v mateřské škole Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Plnění povinné školní docházky v zahraničí Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207
Přijímání žáků na střední školy Magdalena Mikšátková
Telefon: 544424863
Dveře č.: 207