Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových a rodinných domů.

3. Pojmenování (název) životní situace
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových a rodinných domů.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O půjčku může žádat pouze vlastník opravovaného bytového nebo rodinného domu nebo vlastník bytové jednotky (fyzická nebo právnická osoba).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do výběrového řízení nejsou zařazeni žadatelé, kteří:
a) zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti a příslušný dluh dosud
     nesplatili, příp. je nemovitost předmětem exekučního nebo konkursního řízení,
b) byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek půjčky poskytnuté městem z FRBmB nebo u kterých
     bylo splácení půjčky vymáháno soudně,
c) nedodrželi účel u předchozí půjčky poskytnuté městem z FRBmB.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, podaném na Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, kde se opravovaná nemovitost nachází, nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, který obdrží žádost o půjčku hromadně od jednotlivých městských částí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, Bytový odbor, Referát bytové výstavby dv. č. 280 nebo 281. Telefonicky na číslech 542 173 287, 542 173 245 nebo prostřednictvím e-mailu: soldanova.petra@brno.cz, koci.moroslava@brno.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o půjčku, formulář prohlášení, který vyplní každý spoluvlastník opravované nemovitosti na samostatném formuláři, kopii výpisu z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví nemovitosti, v případě, že je žadatelem právnická osoba, také kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo zákonem určeného rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Úřadě městské části Brno-Líšeň, Jírova 2. 628 00 Brno (kancelář č. 108, Ing. Eva Málková) nebo na internetové adrese: www.brno.cz . (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti poplatky nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výběrové řízení pro poskytování půjček je vyhlášeno 2x ročně, a to k 1.9. pro poskytnutí půjčky v I. pololetí následujícího roku (žádost musí být podána do 15.10.) a 1.12. pro poskytnutí půjčky ve II. pololetí následujícího roku (žádost musí být podána do 15.1.).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z6/017 dne 04.09.2012.

22. Další informace

http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/bydleni/

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2.

26. Kontaktní osoba

Ing. Faulová Lenka, tel: 544 424 876

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ing. Faulová Lenka

Poslední úprava: 1. 4. 2021.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: