Pozemní komunikace

Název situace Odpovědná osoba
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku apod. Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301
Uzavírka místní komunikace – částečná nebo úplná Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301
Stavební povolení pro komunikační stavby Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301
Připojení nebo sjezd na místní komunikaci Ivan Kůs
Telefon: 544424878
Dveře č.: 301