Matrika

Název situace Odpovědná osoba
Uzavření manželství Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Určení otcovství Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Změna jména a příjmení Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Duplikát matričního dokladu Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Vydání úmrtního listu Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Církevní sňatek Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Zápis ženského příjmení v mužském tvaru Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení Jitka Kovářová
Telefon: 544424845
Dveře č.: 207