LN-Slovo starosty

Číslo 6/2014

Měníme Líšeň, klíčem je dialog…

Vyvěšeno od: 22. 5. 2014

 ... je motto, které jsme si zvolili a dlouhodobě naplňujeme. Jako starosta jsem v každodenním kontaktu s občany Líšně. Snažím se hledat a nalézat nejlepší možná řešení pro… celý článek

Číslo 5/2014

Společně měníme Líšeň - výsadba třešní na Kostelíčku

Vyvěšeno od: 23. 4. 2014

Letos je tomu sto let, kdy byla obnovena kaple Panny Marie Pomocnice, jíž Líšňáci neřeknou jinak než „Kostelíček“. Toto jedinečné místo chceme postupně zvelebovat; radnice tedy ve spolupráci s… celý článek

V Líšni myslí i na nejmenší

Vyvěšeno od: 23. 4. 2014

Každý rok se v Líšni narodí zhruba 320 dětí. Jejich rodiče jsou postaveni před nelehký úkol, po ukončení rodičovské dovolené zajistit svému potomkovi místo v mateřské školce. Jako otec si… celý článek

Aktualizace územního plánu - dohadovací řízení s městem Brnem

Vyvěšeno od: 23. 4. 2014

V předchozích vydáních Líšeňských novin jsme se zabývali aktualizací územního plánu, respektive jeho kontroverzní podobou a způsobem, jakým byl pořizován. Nyní bych Vás rád informoval o výsledku… celý článek

Číslo 4/2014

Prodej obecního majetku – privatizace a její zákonný rámec

Vyvěšeno od: 21. 3. 2014

V posledních dnech se mi dostalo na pracovní stůl několik žádostí nájemců bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se na území městské části… celý článek

Číslo 3/2014

Velmi problematická aktualizace územního plánu města Brna

Vyvěšeno od: 26. 2. 2014

Magistát města Brna navrhuje aktualizaci Územního plánu města Brna. Rozsahem úprav se ovšem dají navržené změny považovat za zcela nový Územní plán města Brna. Co je však nadmíru znepokojivé, je… celý článek

Číslo 2/2014

Klíčem je dialog … , líšeňská Rokle

Vyvěšeno od: 22. 1. 2014

  Téma Líšně, které se táhne od dob výstavby sídliště. Pro obyvatele staré Líšně bolestivá vzpomínka, stará rána ne zcela dobrovolných výkupů pozemků, která se jen pomalu zaceluje. Již v… celý článek

Číslo 1/2014

Vážení Líšňáci

Vyvěšeno od: 19. 12. 2013

Věřím, že na světě je mnohem více dobrého, navzdory tomu si i malou nepříjemnost více pamatujeme. Přeji Vám, aby Vaše kroky v novém roce vedly k dobrému, a abychom společně dobro nejenom… celý článek

Číslo 12/2013

Vážení Líšňáci,

Vyvěšeno od: 21. 11. 2013

čas rychle chvátá a  už je tu opět čas adventu a Vánoc. Čas plný emocí, sentimentu,  klidu, rozjímání a lásky. Již třetím rokem mám tu milou příležitost oslovit vás všechny v … celý článek

Číslo 11/2013

Termíny přijímacího řízení do MŠ Horníkova

Vyvěšeno od: 24. 10. 2013

Samospráva městské části se dlouhodobě zabývala navýšením počtu míst v mateřských školách.Po důkladné analýze sociologických dat a finančních možností městské části přistoupilo vedení radnice ke… celý článek

Číslo 7/2013

Klíčem je dialog - veřejné debaty

Vyvěšeno od: 19. 6. 2013

Rozhodovat ve prospěch občanů. Zjistit, jaké problémy trápí občany a hledat společná řešení. Slovo nejenom dát, ale i dodržet. Dbát o celkový rozvoj obce, neupřednostňovat určitou oblast. Jednat… celý článek

Číslo 5/2013

Mateřské a základní školy

Vyvěšeno od: 19. 4. 2013

Z řádného přijímacího řízení do ma­teřských škol vyplynul zcela jasně fakt, který poukazuje na nedostatek míst v líšeňských mateřinkách. Ze statistiky oby­vatel je zřejmé, že ve… celý článek

Číslo 3/2013

Líšeň se uchází o evropské peníze

Vyvěšeno od: 20. 2. 2013

Na konci roku 2012 byly vypsáné dotační tituly v oblasti Integrovaného rozvoje v rámci města (IPMR) za účelem Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti… celý článek

Číslo 2/2013

Slovo starosty

Vyvěšeno od: 18. 1. 2013

Během posledních dvou let se nám podařilo zrealizovat důležité kroky, které jsou nezbytné pro kvalitně fungující občanskou společnost. Základním pilířem je komunikace občana se svým zvoleným… celý článek

Číslo 12/2012

V čase adventu

Vyvěšeno od: 23. 11. 2012

Vážení Líšňáci, nechme v čase adventu a Vánoc všední každodenní starosti stranou, zastavme se, usmějme se na svoje blízké i na ostatní a dopřejme jim víc našeho času, pozornosti a projevů lásky.… celý článek

Číslo 10/2012

Společně měníme Líšeň

Vyvěšeno od: 17. 9. 2012

Hody patří k jedněm z největších kulturních událostí roku. Letošní hody se podařilo líšeňským spolkům, radnici a faře uspořádat před Líšeňským zámkem. Hodového veselí se zúčastnila téměř… celý článek

Akce v Líšni