Harmonogram blokového čištění místních komunikací v roce 2019 - nová pravidla odtahů

Harmonogram blokového čištění místních komunikací v roce 2019 - nová pravidla odtahů

v městské části Brno-Líšeň

SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ

Úsek č. 1 ulice VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA,
  SYNKOVA, včetně parkovišť před domy
  15.4., 27.5., 4.9., 2.10.2019     +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť - 17.6., 23.9. 2019

 

Úsek č. 2 ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA,
  HORNÍKOVA, včetně parkovišť před domy
  17.4., 29.5., 9.9., 4.10. 2019 +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -   17. 6., 23.9.2019

 

Úsek č. 3 ulice MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA,
  ROTREKLOVA, NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, 
  PODBĚLOVÁ, včetně parkovišť před domy
  24.4., 3.6., 11.9., 7.10.2019 + týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -   20.6., 25.9.2019

 

Úsek č. 4 ulice MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA,
  BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (půjezdná část), 
  SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, 
  KLAJDOVSKÁ (část) včetně jejich parkovišť před domy
 
26.4., 5.6., 16.9., 11.10. 2019  +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -  20.6., 25.9.2019

 

Úsek č. 5 ulice JOSEFY FAIMONOVÉ, od ulice Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část), 
  PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM včetně parokovišť před domy a dále parkoviště
  VLKOVA, STRNADOVA, 
  ŠTEFAČKOVA s vjezdem z ulice Sedláčkova 
 
29.4., 10.6., 18.9., 16.10. 2019  

STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ

Úsek č. 6 ulice KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA,
  NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA,
  FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, PROKOPA VELIKÉHO, HEYDUKOVA,  BAČOVSKÉHO,
  JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy
  16.4., 3.6., 8.8., 8.10.2019

 

Úsek č. 7 ulice KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE,
  MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA,
  PODHORNÍ (1-11, 2-32), ZAHRADNÍ včetně parkovišť před domy
   26.4., 4.6., 9. 8., 15.10.2019

 

Úsek č. 8 ulice OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,
  KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ ( lichá č. 25-29), MACHÁČKOVA,
  ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, 
  včetně parkovišť před domy
 
30.4., 7.6., 12. 8., 21.10.2019

Úsek č. 9 ulice BŘÍ PELÍŠKU, VAVÁKOVA, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, POHANKOVA, NÁM. KARLA
  IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, LESKAUEROVA
  RICHARDA KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, OTISKOVA, 
  včetně parkovišť před domy
 
3.5, 10.6., 14.8., 12.10.2019

Blokové čištění, které zajišťuje BKOM a.s. - odkaz na jejich stránky https://www.bkom.cz/caste-dotazy#34

čištění v Líšni - 3.4.2019 a 31.10.2019, ulice Podruhova, Sedláčkova, Mifkova, Novolíšeňská

 

Čl. 2

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Čl.3

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Čl. 4

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

 

V Brně dne 10. 3. 2018

 Mgr. Břetislav Štefan
         starosta
     

Sezóna blokového čištění začala s novými pravidly

Pokud řidiči zapomenou své auto přeparkovat, nebudou letos muset podstoupit vyzvednutí auta na odtahovém parkovišti. Auto Brněnské komunikace odtáhnou jen na dobu čištění a následně vrátí zpět na místo. Novinky v odtazích přinesou řidičům větší komfort, a dokonce i nižší poplatky. Za úkon zaplatí provinilci 1500 Kč. Dosud byla částka za dokonaný odtah ve výši 1800 Kč a dalších 120 Kč se platí za každý den na odtahovém parkovišti. „Řidič najde za stěračem lístek informující ho o odtahu s datem a SPZ vozidla. Následně budou údaje k elektronické platbě odeslány i poštou, případně bude možné poplatek za úkon uhradit hotově v sídle BKOM na Renneské."

U blokového čištění budou přítomni také městští policisté. Ti se na místě zabývají porušením dopravního značení. Za přestupek mohou uložit pokutu do 2000 Kč. „Dlouhodobě se ale průměrná výše pohybuje kolem 400 Kč," .

     

  


Informace pro odběratele aktuálních informací (newsletterů) :
Pokud si při žádosti pro odběr hlášení blokového čištění na Váš e-mail doplníte ulici svého bydliště, přijde Vám týden předem upozornění na blokové čištění ve Vaší ulici. Jestliže si ulici nevyplníte a požádáte o hlášení blokového čištění, bude Vám chodit informace na e-mail o čištění všech úseků (1-8) v Brně-Líšni.

Zasílat informace na e-mail

 

Související články

Poslední úprava: 25. 3. 2019. Přečteno: 33327x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni