Harmonogram blokového čištění místních komunikací v roce 2018

Harmonogram blokového čištění místních komunikací v roce 2018

v městské části Brno-Líšeň

 

 

 

SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ

Úsek č. 1 ulice VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA,
  SYNKOVA, včetně parkovišť před domy
  16.4., 25.5., 5.9., 26.9.2018     +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -  11.6., 21.9. 2018

 

Úsek č. 2 ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA,
  HORNÍKOVA, včetně parkovišť před domy
  18.4., 28.5., 10.9., 3.10. 2018 +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -   11. 6., 21.9.2018

 

Úsek č. 3 ulice MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA,
  ROTREKLOVA, NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, 
  PODBĚLOVÁ, včetně parkovišť před domy
  23.4., 30.5., 12.9., 5. 10. 2018 + týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -   18.6., 24.9.2018

 

Úsek č. 4 ulice MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA,
  BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (půjezdná část), 
  SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, 
  KLAJDOVSKÁ (část) včetně jejich parkovišť před domy
 
25.4., 1.6., 17.9., 8.10. 2018  +  týká se výhradně okrajových (odstavných) parkovišť -  18.6., 24.9.2018

 

Úsek č. 5 ulice JOSEFY FAIMONOVÉ, od ulice Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část), 
  PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM včetně parokovišť před domy a dále parkoviště
  VLKOVA, STRNADOVA, 
  ŠTEFAČKOVA s vjezdem z ulice Sedláčkova 
 
26.4., 4.6., 19.9., 12.10. 2018  

STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ

Úsek č. 6 ulice KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA,
  NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA,
  FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, PROKOPA VELIKÉHO, HEYDUKOVA,  BAČOVSKÉHO,
  JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy
  30.4., 7.6., 6.8., 8.10.2018

 

Úsek č. 7 ulice KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE,
  MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA,
  PODHORNÍ (1-11, 2-32), ZAHRADNÍ včetně parkovišť před domy
   20.4., 8.6., 8. 8., 9.10.2018

 

Úsek č. 8 ulice OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,
  KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ ( lichá č. 25-29), MACHÁČKOVA,
  ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, 
  včetně parkovišť před domy
 
23.4., 12.6., 9. 8., 11.10.2018

Úsek č. 9 ulice BŘÍ PELÍŠKU, VAVÁKOVA, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, POHANKOVA, NÁM. KARLA
  IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, LESKAUEROVA
  RICHARDA KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, OTISKOVA, 
  včetně parkovišť před domy
 
27.4, 18.6., 10.8., 12.10.2018

Blokové čištění, které zajišťuje BKOM a.s. - odkaz na jejich stránky https://www.bkom.cz/caste-dotazy#34

čištění v Líšni - 31.10.2018, ulice Podruhova, Sedláčkova, Mifkova, Novolíšeňská

 

Čl. 2

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Čl.3

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Čl. 4

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

 

V Brně dne 10. 3. 2018

 Mgr. Břetislav Štefan
         starosta
      

 

Odtahy vozidel při blokovém čištění 2018

Akciová společnost Brněnské komunikace a.s. bude v roce 2018, tak jako v předchozích letech, zajišťovat odtahy při blokovém čištění a to prostřednictvím firmy Černý.
Vozidla provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují dopravní značení, budou odtahována na odtahovou plochu - Drážní 9, areál F. K. Holoubek, Slatina.
Cena za odtah a parkovné jsou stávající, tj. 1.800,- Kč vč. DPH za odtah, parkovné 120,-Kč/ den.
Výdejní doba ve všední den je 8.00 až 17.00 hod., v  sobotu a v neděli, po telefonické domluvě - 548 217 484, 602 737 673 - pan Pilman.

Vrácení vozidla zpět na místo nacházející se v lokalitě původního odtahu bude pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah včetně 1 dne parkovného činí v tomto případě 3.720,- Kč vč. DPH.     

  


Informace pro odběratele aktuálních informací (newsletterů) :
Pokud si při žádosti pro odběr hlášení blokového čištění na Váš e-mail doplníte ulici svého bydliště, přijde Vám týden předem upozornění na blokové čištění ve Vaší ulici. Jestliže si ulici nevyplníte a požádáte o hlášení blokového čištění, bude Vám chodit informace na e-mail o čištění všech úseků (1-8) v Brně-Líšni.

Zasílat informace na e-mail

 

Související články

Poslední úprava: 26. 3. 2018. Přečteno: 19660x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni