Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Související články

Schválené rozpočty na rok 2021 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu na období 2022 - 2023 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň Stáhnout soubor ÚMČ Brno-Líšeň, odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti Stáhnout soubor hejtman Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Dobrovolné testování pro všechny občany ČR, mimořádné opatření ze dne 14.12.2020 Vláda ČR
Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření Stáhnout soubor Předseda vlády ČR
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření Stáhnout soubor Předseda vlády Ing. Andrej Babiš
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026 Stáhnout soubor ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026 Stáhnout soubor ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření Stáhnout soubor Vláda ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Stáhnout soubor MČ Brno- Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holzova Stáhnout soubor MMB, odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2019 Stáhnout soubor ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
Schválený závěrečný účet MČ Brno-Líšeň za rok 2019 Stáhnout soubor ÚMČ Brno-Líšeň, Odrbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň dne 2.4.2020 nebude svoláno Stáhnout soubor Rada městské části Brno-Líšeň, Jirova 2, Brno
Další krizová opatření ze dne 18.3.2020 Stáhnout soubor Vláda České republiky
Rozhodnuti hejtmana regulace dopravy 16.3.20 Stáhnout soubor JMK, Žerotinovo nám. 3, Brno
Uzavření mateřských škol pro děti Stáhnout soubor Statutární město Brno, Rada města Brna, Dominikánské nám. 1. Brno
1 2 3 4 5 6