Členové Rady Městské části Brno-Líšeň

Volební období 2014 - 2018, členů rady je 6.
 

 

Je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, má 7 členů, je tvořena starostou, I. a II. místostarostou a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Úřadu městské části Brno-Líšeň v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly.  Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada městské části Brno-Líšeň Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň.  

 

Členové rady:
 

ŠtefanMgr. Břetislav Štefan 

strana: ČSSD

adresa trvalého bydliště: Elplova 26, Brno 
e-mail: stefan@brno-lisen.cz
mobil: 724 075 898

Životopis:
Narodil se 8. 6. 1978. Je ženatý , s manželkou ................... má syna ...........................................
. Vystudoval gymnázium Čechyňská s humanitním zaměřením. Pokračoval studiem na filozifické fakultě Masarykovy univerzity, obory historie a archivnictví. Před ukončením studií nastoupil do Správního archivu Ministerstva vnitra na pozici odborného archiváře, od roku 2007 pracoval v Archivu bezpečnostních složek.

Proč jsem vstoupil do veřejného politického života:
Důvodů je více, hlavním argumentem je přesvědčení, že myslet pouze na sebe je málo. 

Co chci udělat pro Líšeň ve svém volebním období:
Rád bych zásadním způsobem otevřel úřad veřejnosti. Podporuji kulturní a spolkovou činnost, jež pokládám za nedílnou součást života Líšně. Prosazuji ve spolupráci s ostatními politickými subjekty revitalizaci líšeňské rokle, která  zásadním způsobem zkvalitní život občanů Líšně. Mezi další priority řadím zlepšení bezpečnostní situace v Líšni, stejně tak jako celkovou opravu a zachování polikliniky Horníkova zdravotním střediskem.

Moje zájmy a koníčky:
Ve volném čase se věnuji jachtingu, kultuře a především své rodině.

Moto: Měníme Líšeň . . .


FreibergPhDr. Miloš Freiberg 

strana: ČSSD

adresa trvalého bydliště: Josefy Faimonové 19, Brno 
e-mail: freiberg@brno-lisen.cz
mobil: 778 745 267

Životopis:
Narodil se 25.10.1983 v Brně. V městské části Líšeň žije od svého narození. Je svobodný. Po studiu na střední průmyslové škole strojnické pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde řádné studium ukončil v roce 2008. Následně pokračoval v doktorském studiu  a to zakončil rigorózní zkouškou.

Proč jsem vstoupil do veřejného politického života:
Není mi lhostejné okolí, ve kterém společně žijeme. Rád se budu podílet na jeho spoluutváření a zlepšování, a to především s občany městské části Líšeň, prostřednictvím dialogu.

Co chci udělat pro Líšeň ve svém volebním období:
Zasadím se o zlepšení dopravní situace na území městské části Líšeň. Zaměřím se na zkvalitnění a vybudování nových sportovních ploch pro naši mládež a v neposlední řadě budu podporovat pokračování komplexních oprav veškerých školských zařízení, kde je naše městská část zřizovatelem.

Moje zájmy a koníčky: automobily a vše kolem nich, turistika, vodní sporty

Moto: „I druhá strana musí být vyslyšena“


Talpa JaromírIng. Jaromír Talpa

Strana: ANO 2011

adresa trvalého bydliště: Podolská 31, Brno 
e-mail:  jartalpa@seznam.cz

 

 

 

 Barták 1Ladislav Barták

Strana: ANO 2011
 
adresa trvalého bydliště: Mifkova 12, Brno
e-mail: bartak@instalprofi.cz
mobil: 603841925
 
Životopis:
Narodil se 2.8.1957 v Brně – Židenicích. V městské části Líšeň žije od roku 1985. Je ženatý s manželkou ............. má syna .......................... Profesně se věnuje elektrotechnice, je absolvent SPŠE v Brně. V současné době je jednatelem společnosti, zabývající se elektroinstalacemi.
 
Proč jsem vstoupil do veřejného politického života?
V roce 2012 jsem nabyl dojmu, že stát ztrácí kontrolu nad řízením věcí veřejných v naší společnosti.
Proto jsem se stal veřejně aktivnějším občanem.
 
Co chci udělat pro Líšeň ve svém volebním období?
Zaměřím se na další budování a péči o sportoviště, podporu širokého spektra sportujících obyvatel Líšně. Také se chci zaměřit na plné zprovoznění objektu Orlovny.
 
Moje zájmy a koníčky: cykloturistika, lyžování.

Motto: Sport dostupný pro všechny".

 


 

Jaroslav StrossMgr. Jaroslav Stross, radní pro bezpečnost

strana:  ODS

adresa trvalého bydliště: Hochmanova 1, Líšeň
e-mail: jaroslav.stross@seznam.cz

mobil: +420 605 229 682

 

Životopis:

Narodil jsem se 28.12.1967 v Přílepech u Holešova. Jsem ženatý. Manželka .................je fotografka a zdravotní sestra v jedné osobě. Z předchozího vztahu mám jednoho syna. Vystudoval jsem Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově a následně Právnickou fakultu MU v Brně. Od roku 1990 jsem působil 7 let jako vyšetřovatel Vojenské obvodové prokuratury v Brně, později Okresní prokuratury ve Zlíně, dále jako policejní rada - operativec, analytik či vyšetřovatel speciálních celostátních útvarů Federálního policejního sboru v Praze, Policejního prezídia v Praze, Policie ČR v Brně a analytik v oblasti obrany a bezpečnosti. Nyní již mnoho let pracuji v manažerské pozici u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ústředního inspektorátu v Brně. 

Proč jsem vstoupil do veřejného politického života:

Po odchodu do „civilu“ jsem se začal více veřejně angažovat, nebyla mi lhostejná především bezpečnost v Líšni. Abych mohl něco reálně prosadit, tak jsem v roce 2000 jako tzv. „euroskeptik“ vstoupil do ODS.  Zastupitelem v Líšni jsem již třetí volební období.

Co chci udělat pro Líšeň v tomto volebním období:

Jak jsem se již zmínil zvýše, v roce 2002 jsem se stal členem a později předsedou Bezpečnostní komise RMČ Líšeň. Jako radní pro bezpečnost a mnoholetý předseda bezpečnostní komise v Líšni vím, že již několik let se vedou průběžná jednání s Městskou policií Brno i představiteli Města Brna o zvyšování počtu územních/hlídkových strážníků pro Líšeň, pouze s minimálními posuny v navyšování počtu těchto strážníků. Tady je však nutné konstatovat, že líšeňská samospráva ani ÚMČ Brno – Líšeň nemají žádnou zákonem danou faktickou možnost řídit a přímo ovlivňovat činnost Policie ČR ale ani Městské policie Brno a zajistit tak citelné navýšení počtu hlídkových policistů PČR a strážníků MP, tzv. „územářů-pochůzkářů“ na katastru Líšně, což by si Líšeň jakožto území ve kterém žije téměř 27.000 obyvatel, zcela jistě zasloužila. Proto jsem do současné koaliční smlouvy navrhl a prosadil, že budeme klást důraz na řešení veřejného pořádku v problematických lokalitách Líšně a ve spolupráci s občany Líšně. V této oblasti se budu snažit vyvíjet co nejvíce aktivit, aby se bezpečnostní situace v Líšni zlepšovala.

Moje zájmy a koníčky:

Pokud jde o koníčky nefyzicky aktivní, jsou mou hlavní zálibou mezinárodní vztahy, zahraniční politika, válečné právo apod. Hodně volného času věnuji také aktivnímu spolkovému životu u nás v Líšni, jsem členem spolku Foto – Líšeň.

A co se týče fyzicky aktivního odpočinku, rád cestuji. Mojí nejzamilovanější cílovou zemí je Řecko. To mám autem z ČR projeté křížem krážem, včetně některých ostrovů. Teď jsem tam sice několik let nebyl, ale věřím, že se tam s manželkou ještě někdy podíváme ;-)

Také rád jezdím na kole, plavu a chodím po národních parcích.

P.S. Mám rád dobré víno a jídlo, a to opravdu hodně !......a také rád vařím.

Motto: „Za naši bezpečnou Líšeň“


Mgr. Vašíčková Tereza
 
strana: STAN
 
adresa trvalého bydliště: Bodlákova 2, Brno 
e-mail: tereza.vasickova@volny.cz

 Související články

Poslední úprava: 11. 9. 2017. Přečteno: 120680x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni